• Utama
 • Profil Kementerian
 • Piagam
 • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang, berkualiti dan komited di dalam melaksanakan tanggungjawab seperti berikut:

PELESENAN
 • Menentukan proses kelulusan / pengeluaran lesen-lesen kepada syarikat perniagaan pengendalian pelancongan dan perniagaan agensi pengembaraan (TOB/TAB) dalam masa 20 hari bekerja.

PEMBANGUNAN INDUSTRI PELANCONGAN
 • Mengeluarkan keputusan Peperiksaan Kursus Asas Pemandu Pelancong dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh semua kertas jawapan peperiksaan bertulis dan praktikal diterima.
 • Mengeluarkan keputusan Peperiksaan Kursus Pengesahan Pemandu Pelancong dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh semua kertas jawapan peperiksaan praktikal diterima.
 • Menguruskan Pinjaman Dana Pelancongan dengan cara:
  1. Memproses dan memanggil untuk pembentangan permohonan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima;
  2. Mengeluarkan keputusan permohonan dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pembentangan.

PUSAT PELANCONGAN MALAYSIA
 • Mempertingkatkan perkhidmatan kaunter Pusat Pelancongan Malaysia yang cekap dan mesra dalam tempoh menunggu tidak boleh melebihi dari 10 minit serta memberi maklumat yang tepat kepada pelancong.
 • Menguruskan permohonan tempahan dan sewaan ruang Pusat Pelancongan Malaysia dalam tempoh lima (5) hari bekerja dengan cekap dan menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal yang berkualiti.

MALAYSIA RUMAH KEDUA KU
 • Memproses permohonan program Malaysia My Second Home (MM2H) dalam tempoh Sembilan puluh (90) hari waktu bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan tertakluk kepada pengesahan bank dalam tempoh berkenaan.

TABUNG KEBAJIKAN PENGGIAT SENI DAN TABUNG AMANAH KEBUDAYAAN
 • Menguruskan pembayaran permohonan bantuan Tabung Kebajikan Penggiat Seni dan Tabung Amanah Kebudayaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Kebudayaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

PEMBANGUNAN
 • Mengesahkan dokumen pembayaran kepada pihak kontraktor / perunding dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

PENGURUSAN ADUAN
 • Memberi respon kepada aduan pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut:
  1. Mengeluarkan surat akuan penerimaan aduan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima.
  2. Mengeluarkan surat tindakan susulan / siasatan / jawapan aduan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh aduan diterima.

PENGURUSAN KEWANGAN
 • Memastikan bil dan invois dibayar dalam tempoh 14 hari dari penerimaan dokumen yang lengkap.

Kemaskini Terakhir :
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.