Tawaran Tender

# Keterangan Tarikh Iklan
1. BAIKPULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGERI (JKKN) KELANTAN
Nombor Tender : KPK/PP/T/2/2017

Taklimat
Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Hadapan Bangunan Pentadbiran, Kompleks Taman Budaya Negeri Kelantan, Seksyen 49, Mukim Tanjong Chat, Daerah Panji Kota Bharu, Kelantan pada 10 Julai 2017 (Isnin) jam 10.00 pagi
18-07-2017
hingga
08-08-2017
2. PERKHIDMATAN SEWAAN PENCETAK BERSERTA TONER UNTUK TEMPOH 3 TAHUN DI KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
Nombor Tender : X0374010100170007

Taklimat
Kehadiran wakil petender yang berminat semasa taklimat tender ini adalah diwajibkan. Hanya pembekal yang hadir taklimat akan dipelawa untuk menyertai tawaran tender ini. Tarikh, masa dan tempat taklimat adalah seperti berikut:

Tarikh : 12 Julai 2017 (Rabu)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Aras 5, No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 PUTRAJAYA

Catatan : Hanya penama di dalam di Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat tender pada tarikh yang telah ditetapkan. Pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan tidak dibenarkan untuk menghadiri taklimat. Surat perwakilan kuasa daripada penama/ pemilik syarikat juga tidak diterima. Bahagian Kewangan, Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia akan menggunakan maklumat daripada Pangkalan Data Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan dalam menentukan syarat layak menyertai tender ini.
07-07-2017
hingga
02-08-2017

Kemaskini Terakhir :