Request for Tenders

# Description Ad Date
1. Cadangan Kerja-kerja Menaiktaraf dan Baik Pulih Bangunan Hongkong & Shanghai Bank (HSBC) Kepada Galeri Warisan Kota Melaka, Jalan Kota, Bandar Hilir, Melaka Untuk Jabatan Warisan Negara.
Tender Number : T/JWN/2017/7-1

Briefing
DIWAJIBKAN kepada PENAMA di dalam SIJIL CIDB/ UPKJ/ PUKONSA. Sila bawa SIJIL KELAYAKAN ASAL yang masih sah tempohnya dan salinan serta Cop Rasmi Syarikat.

Tarikh: 4 Julai 2017 (Selasa)
Masa: 11.30 pagi
Lokasi: Tapak
05-07-2017
to
26-07-2017

Last updated :