Request for Tenders

# Description Ad Date
1. PENINGKATAN KEMUDAHAN PELANCONGAN DI PUSAT PEMERHATI KELIP-KELIP SUNGAI PAKEH, SUNGAI PANJANG, SABAK BERNAM, SELANGOR
Tender Number : KPK/PP/T/3/2017

Briefing
Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN. Berkumpul di Pusat Konservasi Kelip-Kelip Sungai Panjang, Jalan Murni, Kampung Rancangan Tanah Belia 1, 45300 Sg Besar, Selangor Darul Ehsan pada 3 Oktober 2017 (Selasa) jam 10.30 Pagi

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA dan UPKJ.

GRED : G3
KATEGORI : CE DAN B
PENGKHUSUSAN : CE21 DAN B04
09-10-2017
to
30-10-2017

Last updated :